Vinna ännu mer!
Spelarens felslut – undvik mentala fallgropar och håll dig till vinnande strategier.
Det finns sällan endast ett bästa online casino dit man alltid kan gå för att vinna hem de stora vinsterna. Det handlar alltmer om vilka spel man spelar på, om man har tillgång till ett fördelaktigt erbjudande eller en Bet365 bonuskod, samt vilka strategier man tillämpar. Vissa strategier fungerar bättre än andra, en del kräver ett större startkapital och andra högre risker. Det kan vara en mycket bra idé att vara väl påläst när det kommer till potentiellt vinstgivande strategier. Det gäller dock att veta att ingen strategi är perfekt. Ett casino existerar för att tjäna pengar, och det gör de bara om spelarna förlorar mer än de vinner. Dock så gäller det egentligen endast att spela bättre än de andra spelarna på casinot, och därigenom i praktiken kunna vinna det som någon annan olycklig själ förlorar. Till exempel klassiskt casino-poker; Texas Hold’em. Casinon har generellt sett en mycket liten fördel. Skulle alla spela optimalt skulle inte casinot tjäna mycket på spelet. Anledningen till att poker fortfarande existerar som ett casino-spel är för att spelet, utöver en del tur, kräver mycket taktik och skicklighet. De flesta som spelar saknar den expertis som behövs för att besegra huset och införtjäna väsentliga summor pengar, vilket leder till, i det stora hela, att casinot vinner mycket. Många casinospel inte innehåller samma möjlighet till vinst genom skickligt spelande som poker, utan de brukar i längden alltid gynna casinot oavsett hur skicklig man är. Det finns dock ett antal system och metoder som kan maximera ens vinstchanser och, om man spelar korten rätt, kan få en att lämna casinot med ett mer välfyllt konto.

Spelarens felslut – the Gambler’s Fallacy
Det sägs att kärt barn har många namn. Spelarens felslut, bland många mer känt som the Gambler’s Fallacy eller ”Monte Carlo”-felslutet, är en missbedömning som många spelare, bra som dåliga, faller för. Även den bästa spelaren inne på sitt bästa online casino kan hamna i fallgropen och missa de stora vinsterna endast på grund av ett mentalt strategiskt misstag. Föreställ dig ett mynt man kastar ett antal gånger upp i luften, fångar det och tittar huruvida det blev krona eller klave. Föreställ dig nu därtill att myntet landar på krona inte endast en gång, utan tolv gånger. Tror du att det blir krona eller klave nästa gång? Trots att det fortfarande är lika stor sannolikhet att myntet kan landa på krona som klave satsar de flesta på klave med den simpla motiveringen att det, då det har landat så många gånger på krona, snart måste vara tur för krona. Myntet, och sannolikheten, bryr sig dock inte vad som har inträffat tidigare, utan behandlar varje nytt kast som om det var det första; sannolikheten för att det ska bli krona eller klave är fortfarande 50/50.
Ett känt exempel med samma bokomliggande princip, och ett mycket intressant sådant därtill, är ett spel och tankeexperiment löst baserat på en amerikansk gameshow, Let’s Make a Deal, namngivet efter dess programledare Monty Hall. The Monty Hall Problem är ett simpelt tankeexperiment som, trots sin enkla statistik, är förhållandevis svårt att greppa. I originalversionen så presenteras problemet med tre dörrar, en spelare och en programledare. Bakom två av dessa dörrar finns det getter, och bakom den tredje finns en splitterny bil. Spelaren börjar spelet med att välja en dörr, utan att öppna den, i hopp om att det är dörren med bilen bakom. Programledaren öppnar nu den av de andra dörrarna som innehåller en get, då han vet vad som finns bakom alla dörrar. Nu är det spelarens tur att besluta huruvida han vill stå fast vid sitt val, eller om han vill byta till den andra ännu ej öppnade dörren. Rent intuitivt tycker man inte att det bör spela någon roll; det finns nu en dörr med en get bakom och en dörr med en bil bakom. Det bästa valet är i detta fall dock att byta dörr. Det beror på att programledaren gjorde ett aktivt val då han öppnade den ena dörren och därigenom höjde sannolikheten att vinsten finns bakom den andra dörren.
Detta är två tydliga exempel på att intuitionen inte alltid är att lita på. Ska man spela på ett casino, vare sig det är ens bästa online casino eller något annat, såväl fysiskt som online, bör man tänka till, beräkna dina chanser, och undvik att spela på intuition och känsla om det finns ett mer matematiskt och strategiskt sätt att hantera det.

online casino

Implementera strategiska system för att vinna.
Hur bör man tänka om man ska undvika att falla offer för sin strategiskt tveksamma intuition? En variant är att hålla sig till den säkra sidan och satsa på insamlande av Bet365 bonuskoder och andra väl värda erbjudanden. Det finns ett flertal olika bettingmetoder som man kan implementera för att öka sina chanser för vinst på det bästa online casino man kan finna. En av de simplaste och säkraste varianterna är den så kallade Martingale-metoden. Det fantastiska med Martingale-metoden är att den garanterar vinst så länge man har kapitalet till att börja med. Dock vinner man ofta förhållandevis lite åt gången. Martingale-metoden fungerar på 50/50-spel (spel då man antingen vinner, och därigenom vinner tillbaka dubbla insatsen, eller förlorar allt) och innebär att man fördubblar sin insats varje gång man förlorar. På så sätt vinner man alltid tillbaka det man tidigare har satsat samt gör en förtjänst motsvarande den insats man startade på. Exempelvis om man lägger en startinsats på 100 kronor och förlorar, lägger man 200 kronor nästa gång. Förlorar man igen lägger man 400 kronor. Vinner man med insatsen 400 kronor får man tillbaka 800 kronor i vinst och, efter att ha spenderat 100 kronor + 200 kronor + 400 kronor = 700 kronor, har man totalt gjort en förtjänst på 800 kronor - 700 kronor = 100 kronor. Den stora nackdelen i detta spel är behovet av ett enormt, om inte oändligt, startkapitalet då insatserna ökar exponentiellt vid många förluster. Det blir då väldigt små vinster i jämförelse med de pengar man har att spela med.
Fibonacci-metoden är en metod som är mycket lik Martingale-metoden då man även här följer en sekvens av strategiska insatser. Till skillnad från Martingale som följer fördubblingssekvensen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… så följer Fibonacci-metoden den välkända serien namngiven efter den italienska medeltids-matematikern Leonardo Bonacci (även känd som Fibonacci). Serien börjar på två ettor och resten följer sedan genom att man adderar ihop de två tidigare numren; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 24… Det blir tydligt att, trots att även denna sekvens ökar exponentiellt, så ökar den betydligt långsammare än Martingale-metodens sekvens. Vid en förlust med denna metod går man heller inte tillbaka till första talet i sekvensen, som med Martingale, utan hoppar bakåt två steg i listan. Exempelvis om startinsatsen ligger på 100 kronor och man förlorar, lägger man 100 kronor igen andra gången. Förlorar man igen lägger man 200 kronor nästa gång, och sedan 300 kronor. Vinner man sedan på den femte insatsen på 500 kronor, vinner man tillbaka 1000 kronor och hoppar tillbaka två steg i sekvensen och lägger nästa gång en insats på 200 kronor. Man behöver dock vinna sig ”tillbaka” genom hela sekvensen för att kunna göra någon total förtjänst, som då blir lika stort som startinsatsen.
En sista variant är den så kallade Paroli-metoden, som skiljer sig avsevärt från de två tidigare bettingsystemen. I detta system ska man istället höja insatsen när man vinner och återgå till starten av en förutbestämd sekvens vid förlust. Exempelvis kan man följa en fördubblingssekvens på tre nummer; 1, 2, 4. Vinner man den första insatsen på 100 kronor går man vidare till att satsa 200 kronor, sedan 400 kronor och sedan, om man vinner igen, börjar man om på nytt. Förlorar man går man tillbaka till startinsatsen på 100 kronor igen. Denna metod bygger på att man tror att man har större möjlighet att vinna om man har en så kallade Lucky streak (se stycket om spelarens felslut ovan om varför det inte stämmer). I slutändan blir vinsten i genomsnitt lika stor som den totala insatsen. Dock så har ofta casinot en liten extra fördel vilket i praktiken innebär att man i längden förlorar mer än man vinner.

Håll dig till strategier, bonuskoder och erbjudanden
För att kunna fortsätta vinna på casinos online eller live gäller det att implementera rätt strategier samt undvika mentala fällor som spelarens felslut och översatsning vid olika riskfyllda metoder. Sist men absolut inte minst gäller det att finkamma det vidspridda nätverket och hitta de erbjudanden som kan få chanserna att tippa över till ens sida. En Bet365 bonuskod kan enkelt få in dig på ett bästa online casino med högre chanser till förtjänst på grund av de bättre förutsättningarna eller extra spelpengar.
Gällande de olika strategierna nämnda i denna text bör man dock vara medveten om att ingen av dem är stensäker. Martingale-metoden ger en möjlighet att vinna tillbaka ens tidigare insatser samt öka på sin kassa med en liten summa åt gången; eller en större beroende på hur stor tur man tror sig ha vid speltillfället. Fibonacci-metoden innebär en mindre risk, men kommer med största sannolikhet också innebära en längre period av spelande innan man uppnår en vinst. Paroli-metoden innebär inte nödvändigtvis någon vinst alls, utan är bäst att satsa på om man vill maximera vinsterna vid en så kallad Lucky streak. Glöm dock inte att det för online-casinos är minst lika viktigt med erbjudanden och bonuskoder, börja helst din vinstresa med att hitta en Bet365 bonuskod och ett bästa online casino där du kan testa strategier och taktiker med bästa möjliga vinstchanser.